Skip to content
USVOJEN BUDŽET GRADA GORAŽDA ZA 2018. GODINU PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Petak, 29 Decembar 2017 11:45

Gradsko vijeće Grada Goražda jučer je održalo svoju sedmu redovnu sjednicu na kojoj se našlo niz bitnih odluka među kojima i Budžet Grada Goražda za 2018. godinu.

Naime, na Dnevnom redu našao se veliki broj tačaka, tako da je na početku prilikom samog usvajanja Dnevnog reda došlo do diskusije i prijedloga da se Dnevni red dopuni tačkom o aktuelnoj problematici u zdravstvu na području Grada Goražda o kojoj se raspravljalo na početku sjednice u sklopu čega je donešen zaključak kojim se pozivaju i mole svi doktori Doma zdravlja da povuku otkaze i zamrznu štrajk na 30 dana, a sve u interesu građana Goražda.

Nakon dugotrajne rasprave o problematici u zdravstvu uslijedilo je razmatranje, a potom i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice, zatim Izvještaja o realizaciji zaključaka, vijećnička pitanja, inicijative, odgovori na vijećnička pitanja, te razmatranje vijećničkih inicijativa.U nastavku sjednice Vijeća uslijedila je rasprava, a potom i usvajanje veoma bitne odluke tj. Budžet Grada Goražda za 2018. godinu. Nakon usvajanja amandmana na Budžet, isti je usvojen  u iznosu od 9.779.500,00 KM.

U nastavku sjednice usvojena je i Odluka o izvršenju  Budžeta  Grada  Goražda  za 2018. godinu i Budžetski kalendar Grada Goražda za 2018. godinu.

Nakon usvajanja Budžeta Vijeće je razmatralo, a potom usvojilo i niz tačaka među kojima prijedlog  Odluke o izmjeni  Privremene  statutarne  odluke  Grada Goražda, prijedlog  Odluke o Službenim novinama Grada Goražda, prijedlog  Odluke o produženju Ugovora o davanju  na korištenje  poslovnih  prostorija  Domu zdravlja "dr. Isak Samokovlija" Goražde (poslovna prostorija  u mjestu  Orahovice), prijedlog Odluke o produženju Ugovora o davanju  na korištenje poslovnih  prostorija Domu zdravlja  "dr. Isak Samokovlija"   Goražde  (poslovne  prostorije u naselju Bogušići, Ilovača i Vranići), prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog  dobra u općoj upotrebi, prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za rad sa mjesnim  zajednicama i saradnju sa općinama, kantonima i međunarodnu   saradnju, prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za rad sa mjesnim zajednicama i saradnju sa općinama, kantonima i međunarodnu saradnju, prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za pitanja mladih, prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za pitanje mladih, prijedlog Odluke o dodjeli kreditnih sredstava SPP "Malinjak Emko" vl. Kulović Elmedin iz Goražda iz namjenskog  depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine, prijedlog Odluke o dodjeli kreditnih sredstava OFR "New Look" vl. Hodo Ahmed iz Goražda iz namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine, prijedlog Odluke o dodjeli kreditnih  sredstava ZZ ''Agropodrinje'' Goražde iz namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine, prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom  građevinskom zemljištu u korist  Sofović Mehmeda iz Goražda, prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom u korist Pojata Ferida iz Goražda.

Do kraja sjednice Vijeće je razmatralo Analizu stanja u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada Goražda  u 2017.  godini.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • E-mail: infopult@gorazde.ba