Skip to content
OBILJEŽEN JUBILEJ 20. GODINA POSTOJANJA PRIVREDNE KOMORE BPK PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Srijeda, 08 Novembar 2017 16:32

Povodom 20 godina postojanja Privredne komore BPK-a danas je u prostorijama zgrade Biznis centra održana svečana sjednica Upravnog odbora.

Na početku programa prisutnima se obratio predsjednik Privredne komore Dževad Terović koji se svima zahvalio na dolasku, te se u obraćanju osvrnuo na osnivanje i rad Komore u proteklih 20 godina. Zatim se zahvalio svima onima koji su na bilo koji način pomogli rad Komore, Gradu Goražde, BPK Goražde, te kompanijama koje su i članice Privredne komore. Nakon obraćanja Predsjednika uslijedila je dodjela zahvalnica za pomoć i podršku u radu Privredne komore BPK-a u periodu 1997. – 2017. godina.

Svečanoj sjednici su, pored članova Upravnog odbora prisustvovale i zvanice među kojima je bio i gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović sa saradnicima koji je ovom prilikom uputio čestitke, te naglasio  kako ovaj jubilej zaista predstavlja krunu višegodišnjeg postojanja i uspješnog djelovanja ove, za naš Grad, značajne organizacije, koja je dala ogroman doprinos u razvoju privrede na području Goražda. On je ovom prilikom naglasio da je Gradska uprava do sada uvijek podržavala rad Privredne komore BPK Goražde, te da će to i ubuduće nastaviti.

Privredne komore u Bosni i Hercegovini pojavile su se gotovo prije 100 godina, kada su bile formirane po modelu javnopravnih asocijacija. 1962. godine formirana je Privredna komora Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Sve naredne dorade i korekcije o Privrednim komorama u Bosni i Hercegovini bile su temeljene na modelu jedinstvene-opće komore. Krajem 90-tih godina počele su se formirati i kantonalne komore.

Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde osnovana  je u maju  1997. godine, a u augustu mjesecu donešen je Zakon o Privrednoj komori Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od strane Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  (Sl.Novine BPK br.7) od 25.04.1997. godine. Ideja i cilj inicijatora osnivanja Komore bilo je poticanje razvoja poduzetničkog okruženja i poslovne inicijative, kao i poticanje, očuvanje i razvoj poslovnog morala.

Komora se finansira isključivo od članarina i vlastitih projekata, a članstvo u Komori je na dobrovoljnoj osnovi. Članovi Komore mogu biti privredna društva, banke, osiguravajuća društva, finansijske organizacije, zadruge, poslovna udruženja i zajednice, a zemljoradničke zadruge, članovi odgovarajućih saveza, preko svojih asocijacija,  ukoliko svojom odlukom izraze interes za kolektivno članstvo u Komori. Pravna lica članstvo u Komori stiču ukoliko su upisani u sudski registar i potpišu ugovor o članstvu u Privrednoj komori Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a kolektivni članovi obrazovanjem asocijacija. Svi članovi Komore su ravnopravni i u pravima i u obavezama prema Komori.

Organi Komore su: Skupština Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsjednik Komore. Rad u organima i tijelima Komore i drugim oblicima organizovanja i rada u Komori zasniva se na zajedničkom odlučivanju i odgovornosti, te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.

Cilj Privredne komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je da postane prvo i primarno mjesto na koje će privrednici dolaziti. Želimo biti jedan od pokretača rasta i razvoja Bosansko-podrinjkog kantona Goražde. Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svojim aktivnostima želi postići veće i bolje  rezultate koji su dio naših zadanih ciljeva. Kroz zastupanje opšteg interesa privrede i svih privrednih subjekata, kroz partnerske odnose sa Zakonodavim i Izvrsim organima vlasti na nivou Kantona,  Federacije i Države BiH,  aktivno učestvovanje u donošenju zakona,  podsticanje proizvodnje,  prezentovanje  poslovnih mogućnosti u Zemlji  i Inostranstvu, i očuvanje poslovnog morala i etike  nastoji osigurati okruženje koje će biti privlačno kako za domaće tako i za strane investitore.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba