Skip to content
RASPISAN JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA GORAŽDA PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Srijeda, 12 Juli 2017 17:12

Počasni građanin, Zlatna i Srebrna plaketa, Prijatelj / Prijateljica Goražda, Povelja za životno djelo i Povelja humanosti javna su priznanja koja Grad Goražde dodjeljuje svake godine u sklopu programa obilježavanja Dana Goražda, a dodjeljuju se zaslužnim pojedincima i organizacijama.

I ove kao i prethodnih godina, Grad Goražde će dodijeliti javna priznanja. Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja već je raspisan, a prije toga Odlukom Gradskog vijeća imenovan je Odbor za dodjelu koji će odlučivati o prispjelim aplikacijama.

Govoreći o detaljima vezanim za Javni poziv, pomoćnik Gradonačelnika u Službi za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove Grada Goražde, Sanid Zirak u izjavi za medije je istakao – ''Prije 20 dana Gradska uprava Grada Goražda raspisala je po 12.-ti put Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja istaknutim pravnim i fizičkim licima za 6 kategorija i to Počasni građanin, Zlatna i Srebrna plaketa, Prijatelj / Prijateljica Goražda, Povelja za životno djelo i Povelja humanosti. Povelje smo ustanovili od prošle godine, s tim da priznanje Povelja humanosti se dodjeljuje prvi put ove godine. Ukupno do sada je dodijeljeno 89 priznanja za pomenute kategorije, od čega Počasni građanin 14 priznanja, Zlatna plaketa 28, Srebrna plaketa 24, Prijatelj / Prijateljica 20 i Povelja za životno djelo 3 priznanja. Institut dodjele priznanja Grada Goražda od ove godine je značajan institut i on bi trebao sa strane političkih aktera ove institucije kao jedinice lokalne samouprave po mom ličnom mišljenju biti malo ozbiljniji i trebao bi smanjiti broj priznanja na po jedan iz svih pomenutih kategorija, jer koliko traje dodjela već 12 godina, a blizu smo 100 dodjeljenih priznanja. Dobiti priznanje od jedne institucije nije mala stvar i to je značajan rezultat i s te strane evo poziv svima nama da razmislimo da u perspektivi Gradsko vijeće promjeni svoju odluku i da se dodjeljuje po jedno priznanje unutar ovih šest kategorija. Priznanja dobitnicma dodjeljuju se u sklopu 18. sptembra Dana BPK i Grada Goražda.''

Kolektive i pojedince za dodjelu javnih prizananja mogu predložiti građani, Gradonačelnik i upravna tijela Grada, vijećnici, preduzeća, tijela mjesnih zajednica, udruženja, vjerske zajednice i humanitarne organizacije, s tim da treba naglasiti da prijedlog za dodjelu javnog priznanja Počasni građanin Grada Goražde mogu predložiti Gradonačelnik ili pet vijećnika Gradskog vijeća Goražda. Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja otvoren je do 07. augusta 2017. godine, a prijedlozi za dodjelu jednog od šest priznanja dostavljaju se u pismenoj formi.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA

PRIJAVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA - FIZIČKA LICA

PRIJAVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA GORAŽDA - PRAVNA LICA

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 245025030009
  • PDV: 4245025030009