Skip to content
PROFESIONALNA VATROGASNA JEDINICA GORAŽDE

Vatrogasno društvo na području općine Goražde osnovano je 1928. godine, a njegovi članovi  neprekidno su izvršavali radne zadatke sve vrijeme rata, od 1941. - 1945. godine. Od 1945. godine Vatrogasno društvo je dobilo naziv po partizanskom prvoborcu, goraždaninu ''Aliji Hodžiću''.

Društvo je od samog osnivanja imalo mnogo raznovrsnih intervencija na području čitave SR BiH, kao i susjednih republika. Dobrovoljno vatrogasno društvo ''Alija Hodžić'' je, onda kada se za to ukaazla potreba, učestvovalo i u gašenju požara u susjednim opštinama Čajniče, Foča, Višegrad, Rudo, Rogatica.

Godine 1989. Vatrogasno društvo je učestvovalo na općinskim, zonskim, republičkim i državnim takmičenjima gdje je za svoj rad osvajalo brojne nagrade i prva mjesta. 

Na olimpijadi Vatrogasaca u Poljskoj–Varšava DVD ''Alija Hodžić'' osvojilo je zlatnu medalju, što je još jedan od dokaza o tome kako ovo Vatrogasno društvo ima veoma bogatu historiju, te da je rad naših vatrogasaca prepoznat širom svijeta.U periodu ratnih razaranja od 1992. – 1995. u najtežim uslovima naši vatrogasci su bili aktivni, te pored redovnih aktivnosti i napora na gašenju požara koji su tada bili svakodnevni događaji, vršili dostavu vode građanima.

U periodu nakon rata, od 1996. Vatrogasno društvo ''Alija Hodžić'' svoj rad nastavlja uz pomoć sredstava iz Budžeta Općine Goražde. U skladu s tim, od 2005. godine prelazi u Službu CZ Općine Goražde i do danas je u toj službi. Od tada nosi naziv „Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde“. 

Odsjek Profesionalne Vatrogasne jedinice ima ukupno 15 uposlenih i nalazi se u sastavu Općine Goražde–Služba za Civilnu zaštitu i mjesne zajednice. Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde raspolaže sa slijedećom opremom: Kombinovano vozilo (voda-pjena-prah), automehaničarske ljestve (DL- 30), autocisterna (kapaciteta 11 000 litara) - 2 komada, terensko vozilo Lada NIVA, Komandno vozilo, kombi vozilo sa odgovarajućom opremom za pružanje usluga prilikom tehničkih intervencija. 

Odsjek Profesionalne vatrogasne jedinice raspolaže sa raznovrsnom opremom u servisu za protivpožarne aparate, a od KMUP-a je dobilo rješenje  za obavljanje servisne djelatnosti.

Profesionalna vatrogasna jedinica uz podršku Općine Goražde konstantno teži ka osavremenjavanju svoje opreme, te čini napore kako bi svi građani bili sigurni i imali adekvatnu zaštitu od požara. Kada je u pitanju saradnja sa građanima ona je na najvećem nivou, a tu je i interventni broj koji se koristi, a vatrogasci su u svako doba na raspolaganju da priteknu u pomoć građanima Općine Goražde.

____________________________________________________________________________________________

TEMATSKO - POKAZNA VJEŽBA GORAŽDE SEPTEMBAR 2016. GODINE

DONIRANA OPREMA ZA GORAŽDANSKE VATROGASCE

ZNAČAJNA DONACIJA ZA PLANINARSKO DRUŠTVO ''GORAŽDE – MAGLIĆ''

ČETIRI GODINE OD POPLAVA U GORAŽDU

MALIŠANI DRUGIH RAZREDA OŠ ''FAHRUDIN FAHRO BAŠČELIJA'' POSJETILI PVJ OPĆINE GORAŽDE

POVODOM DANA OPĆINE GORAŽDE I BPK-a ODRŽANA TEMATSKO - POKAZNA VJEŽBA (+ FOTO)

UTVRĐEN SCENARIO IZVOĐENJA TEMATSKO-POKAZNE VJEŽBE

Neeksplodirano zrno punjeno bijelim fosforom uništeno u Goraždu

POPLAVE 2014 - FOTOGALERIJA

ISPORUČENA POMOĆ OPĆINE GORAŽDE STANOVNIŠTVU UGROŽENOM OD POPLAVA

GORAŽDANI U AKCIJI POMOĆI STANOVNIŠTVU UGROŽENOM OD POPLAVA

PREDSTAVNICI OPĆINE GORAŽDE UZELI UČEŠĆE U OBUCI NA TEMU ''UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA I KRIZNO KOMUNICIRANJE''

OPĆINA GORAŽDE NASTAVLJA PROJEKAT OPREMANJA JEDINICA CZ I PVJ KAO JEDNE OD NAJUSPJEŠNIJIH JEDINICA OVE VRSTE U BIH

PREVENT GRUPACIJA POKLONILA ČAMCE ZA PVJ OPĆINE GORAŽDE I MUP BPK-A

AKTIVNOSTI PVJ OPĆINE GORAŽDE U 2012. GODINI

NOVI SISTEM ZAGRIJAVANJA U PVJ OPĆINE GORAŽDE

Fotogalerija: Pokazna vježba 18.09.2012. godine

Fotogalerija: Postavljanje spomen ploče rahmetli Mehu Hubjeru

Fotogalerija: Pripadnici PVJ Goražde (fotografije)

Fotogalerija: Varšava - Poljska 1989

Fotogalerija: Stare slike

Fotogalerija: Pokazne vježbe

TEMATSKO  - POKAZNA VJEŽBA  GORAŽDE 19.09.2014 GODINE

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • E-mail: infopult@gorazde.ba